Figyelem! Fontos felhívás!

József Attila megyei versmondó verseny területi elődöntője

 

 

Felhívás

Kedves pedagógusok, versmondó diákok!

           

 

A zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2021-ben online formában hirdeti meg a József Attila Megyei Versmondó Versenyt, Zala megye felső tagozatos tanulóinak.  A versmondó verseny online területi elődöntőjét a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár gyermekkönyvtára rendezi meg Zalaegerszeg város és városkörnyék iskoláinak részvételével, melyre iskolájuk verskedvelő tanulóinak versvideóit várjuk.

            A verseny lebonyolítása két fordulóban történik, koordinálását a József Attila Városi Tagkönyvtár végzi.

  • Nevezni online produkcióval lehet a területi versenyre 5-8. osztályosokat; iskolánként 4 tanulót.
  • A megyei versenyre a területi döntőről a legjobbak (5-6., illetve 7-8. osztályosok) jutnak tovább. A zalaegerszegi és a városkörnyéki iskolák tanulói külön kerülnek értékelésre.

A kötelező vers

      - 5-6. osztályosoknak: József Attila: Nyári délután

     - 7-8. osztályosoknak: József Attila: És keressük az igazságot

Minden nevező a kötelező és egy szabadon választott online versvideóval készüljön a versenyre! Kérjük, hogy a szabadon választott vers a versenyző életkorának és egyéniségének megfelelő legyen. A versenyzők a versvideóikat a dfmkgy@dfmk.hu e-mail címre küldjék. A kötelező és a szabadon választott vers egy fájlban is érkezhet. Kérjük, az azonosítás érdekében a fájlnévben szerepeljen a tanuló neve, iskolája.

Az online, vagy postai úton visszaküldött nevezési lapon kérjük, tüntessék fel részletesen a tanuló nevét, iskoláját, osztályát, szabadon választott versének címét, és a felkészítő pedagógus nevét. Az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR- 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet) értelmében a nevezési lapon fel kell tüntetni a szülő (gondviselő) beleegyező aláírását, mellyel elfogadja, hogy a szavalóversenyen való részvétellel együtt gyermeke versvideója - helyezés esetén - megjelenhet könyvtárunk közösségi oldalain.


Értékelés

A versvideók értékelését könyvtárunk által felkért szakértő zsűri végzi.

 

I. forduló: területi verseny

•    Egyéni 1-3. helyezés, kategóriánként (5-6. és 7-8. osztály) – oklevél, könyvjutalom;

•    Minden résztvevő emléklapot kap;

•    Továbbjutás a megyei versenyre (4-4 fő)

A területi verseny díjazottjainak videóit 2021. március 25-én (csütörtökön) tesszük közzé könyvtárunk honlapján http://dfmk.dfmvk.hu/dmvk.hu és közösségi oldalán (https://www.facebook.com/dfmvk).

 

.

II. forduló: megyei verseny

•    Egyéni: 1-3. helyezett kategóriánként (5-6., 7-8. osztály) könyvjutalom és oklevél.

Minden résztvevő emléklapot kap.

•    Területi értékelés:

Amelyik területről ill. városból a legmagasabb pontszámot érik el a versmondók együttesen, elnyerik egy évre a József Attila Megyei Vándorserleget.

Az a terület vagy város, amely az évek során háromszor elnyeri a serleget, a tulajdonába kapja, és új serleget indítunk.

A megyei verseny eredményhirdetésére várhatóan április 12-én kerül sor. A nyertesek versvideóit a http://javk.dfmvk.hu oldalon tesszük közzé.

 

Kérjük, a mellékelt nevezési lapot kitöltve, és a versvideókat legkésőbb 2021. március 19-ig szíveskedjenek visszaküldeni címünkre: Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára 8900 Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 6. (8901 Zalaegerszeg, Postafiók 16). E-mail: dfmkgy@dfmk.hu

 

Határidőn túl küldött nevezéseket nem tudunk figyelembe venni! A beérkezésről minden esetben visszajelzést küldünk. Amennyiben ez elmarad, kérjük, érdeklődjenek a könyvtár elérhetőségén, hogy az esetlegesen felmerülő technikai problémákat orvosolni tudjuk.

A nevezéseknél kérjük feltüntetni az iskola nevét, a versmondó nevét, osztályát, a felkészítő tanár nevét, valamint a szabadon választott versek címét. Kérjük az adatvédelemmel kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat kitöltését is.

 

Szeretettel várjuk a jelentkező tanulókat online versvideóikkal a József Attila versmondó versenyre. Közreműködésüket köszönjük!