Figyelem! Fontos felhívás!

József Attila megyei versmondó verseny megyei - területi elődöntője

 

A zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár és a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár meghirdeti a József Attila megyei versmondó versenyt, Zala megye felső tagozatos tanulóinak, amely idén 27. alkalommal kerül megrendezésre. A József Attila megyei versmondó verseny megyei - területi elődöntőjét a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár gyermekkönyvtára rendezi a Zalaegerszeg városkörnyék iskoláinak részvételével, melyre iskolájuk verskedvelő tanulóit is szeretettel várjuk. 

A verseny lebonyolítása két fordulóban történik, koordinálását a József Attila Városi Tagkönyvtár végzi.

A verseny területi és megyei fordulóból áll.

 Zalaegerszeg városkörnyék iskolái részére szervezett területi versenyt 2017. március 20- án (hétfő) 9.00 órai kezdettel tartjuk a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban (Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 6.).

  • Nevezni lehet a területi versenyekre 5-8. osztályosokat; iskolánként 4 tanulót.
  • A megyei versenyre a területi döntőkről a legjobbak (5-6., illetve 7-8. osztályosokból) kerülnek. Létszámuk max. 4 tanuló lehet.

A kötelező vers:

      - 5-6. osztályosoknak: József Attila: Szeretnének 

      - 7-8. osztályosoknak: József Attila: Ars poetica

A szabadon választott vers a versenyző életkorának és egyéniségének megfelelő legyen.

Minden nevező egy kötelező és egy szabadon választott verssel készüljön a versenyre!

Díjazás:

I. fordulóban: a városi, területi versenyen:

•    Egyéni 1-3. helyezés, kategóriánként (5-6. és 7-8. osztály) – oklevél;

•    Minden résztvevő emléklapot kap;

•    Továbbjutás a megyei versenyre;

További díjazás a helyi könyvtár által meghatározott módon.

II. fordulóban: a megyei versenyen

•    Egyéni: 1-3. helyezett kategóriánként (5-6., 7-8. osztály) könyvjutalom és oklevél.

Minden résztvevő emléklapot kap.

•    Területi értékelés:

Amelyik területről ill. városból a legmagasabb pontszámot érik el a versmondók együttesen, elnyerik egy évre a József Attila Megyei Vándorserleget.

Az a terület vagy város, amely az évek során háromszor elnyeri a serleget, a tulajdonába kapja, és új serleget indítunk.

A versenyző tanulók költségeit (útiköltség stb.) a küldő iskola vagy a tanulók egyénileg fizetik.

A megyei döntőre a városkörnyéki verseny legjobb három versmondója kerülhet.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a József Attila versmondó verseny megyei fordulójának (döntőjének) ideje: 2017. április 8. (szombat) 9. 30 óra. Helye: Halis István Városi Könyvtár, 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.           

Kérjük, a mellékelt nevezési lapot kitöltve 2017. március 13-ig szíveskedjenek visszaküldeni címünkre: Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár gyermekkönyvtára 8900 Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 6. (8901 Zalaegerszeg, Postafiók 16). E-mail: dfmkgy@dfmk.hu

Határidőn túl küldött nevezéseket nem tudunk figyelembe venni!

A nevezéseknél (mindkét fordulónál) kérjük feltüntetni az iskola nevét (a könyvtár nevét), a versmondó nevét, osztályát, a felkészítő tanár nevét, valamint a szabadon választott versek címét.

Szeretettel várjuk a jelentkező tanulókat a József Attila Versmondó Versenyre. Közreműködésüket köszönjük!

József Attila versek megzenésítve különböző hangulatokhoz:

 smileyblushheartsad