Zalai Gyermekkönyvtáros Műhely

2014-07-14

A zalai gyermekkönyvtárosok munkaközössége, a Zalai Gyermekkönyvtáros Műhely 1995. októberében alakult, célja a zalai gyermekolvasók információs kultúrájának emelése, illetve a Zala megyében gyermekekkel foglalkozó könyvtárosok segítése. A Műhely tehát a zalai gyermekkönyvtárosok módszertani gondozását végzi, elsősorban a közös munkák összehangolása, valamint továbbképzések és tapasztalatcserék útján.

Összejöveteleinket negyedévente tartjuk: a tavaszi és őszi megyei továbbképzéseken kívül minden tanév elején tartunk egy tanévnyitó értekezletet, és részt veszünk az MKE Zala Megyei Szervezete által szervezett szakmai tanulmányutakon. Tájékoztatjuk a műhelytagokat az országos továbbképzésekről, tapasztalatcserékről, közös megyei programokat szervezünk a gyerekek számára, és napi problémáinkkal telefonon is megkeressük egymást.

Őszi és tavaszi továbbképzéseinket a Zala Megyei Pedagógiai Intézet Könyvtárával közösen szervezzük a megye iskolai és gyermekkönyvtárosainak részvételével. Rendszerint a könyvtáros szakma kiválóságai tartanak előadásokat; bemutató foglalkozásokra is sor kerül; végezetül aktuális kérdéseket beszélünk meg. Továbbképző tanfolyamokat is szervezünk a műhelytagok számára: pl. internet - tanfolyam; biblioterápiás tanfolyam.

A közös rendezvényeink közül hagyományosak a következők: József Attila megyei versmondó verseny; különféle témájú megyei levelezős játékok; a nyári balatoni olvasótábor; az őszi gyermekkönyvhét rendezvénysorozata.

Szakmódszertani tevékenységünk fontos része, hogy módszertani kiadványainkkal is segítjük az iskolai és gyermekkönyvtárosok munkáját. A Tarkaforgó című módszertani kiadványunk már 22. alkalommal jelent meg. A sorozat tematikus jellegű, így ezekben a füzetekben találunk olyanokat, amelyek könyvtári foglalkozások, vetélkedők forgatókönyveit tartalmazzák; levelezős játékaink anyagát is rendszeresen megjelentetjük; illetve irodalmi pályázataink legsikeresebb munkáit is kiadjuk. Fontos kiadványoknak tekintjük ajánló füzeteinket, melyből ugyancsak többet terveztünk. A már megjelent versajánlón és könyvajánlón kívül elkészült az állatregényeket bemutató füzet is. Ezeket lapozgató album formájában is elkészítjük - a városi gyermekkönyvtáraknak is.

A Zalai Gyermekkönyvtáros Műhely évről évre teljesíti munkatervi célkitűzéseit. Fokozottan figyelünk egymásra és olvasóinkra. A kapcsolattartás legkülönfélébb formái segítségével (személyes, telefon, e-mail) beszámolunk egymásnak gondjainkról és sikereinkről. Együtt örülünk egy-egy jól sikerült rendezvénynek, közös pályázatokat nyújtunk be. Baráti munkakapcsolatunk a kölcsönösségen alapul, munkánk sikerének alapja az együttműködés, eredménye pedig az, hogy elmondhatjuk, a demográfiai hullámvölgy ellenére szolgáltatásaink iránt folyamatosan nő az igény, a gyermekolvasók - a modern információhordozók nyújtotta lehetőségeket is kihasználva - egyre nagyobb számban keresik fel a zalai könyvtárakat.

A Zalai Gyermekkönyvtáros Műhely őszi továbbképzése
2011. november 22.

Előadó: Berg Judit író, drámapedagógus
Nagy Beáta játékpedagógus

Nézze meg Galériánkat!

A Zalai Gyermekkönyvtáros Műhely tavaszi továbbképzése
2011. április 28.
Előadó: dr. Bartos Éva,
a Könyvtári Intézet igazgatója

Nézze meg Galériánkat!

A Zalai Gyermekkönyvtáros Műhely őszi továbbképzése
2011. november 24.

Előadó: dr. Boldizsár Ildikó író, mesekutató

Nézze meg Galériánkat!

A Zalai Gyermekkönyvtáros Műhely tavaszi továbbképzése
2010. május 12.

Mentés másként - avagy új utakon az olvasás?

Előadó: dr. Fűzfa Balázs egyetemi docens (Savaria Egyetemi Központ, Szombathely)


Amikor A mese útja Zalába érkezett...
A mese útja - Boszorkány hava - Százarcú boszorka zalai rendezvénysorozat értékelése
Előadó: Matusné Gáll Éva könyvtáros, programkoordinátor (Apáczai ÁMK Könyvtára, Zalaegerszeg)


A Zalai Gyermekkönyvtáros Műhely őszi továbbképzése
2009. november 18.

A Cimbora klubmozgalmom Magyarországon
Előadó: Törökné Antal Mária gyermekkönyvtáros (József Attila Könyvtár, Dunaújváros) és Kálnay Adél író

" A mese útja - Boszorkányok hava - Százarcú Boszorka" zalai rendezvénysorozata. Műhelymegbeszélés
Programkoordinátor: Matusné Gáll Éva könyvtáros (Apáczai ÁMK, Zaalegerszeg)

A Zalai Gyermekkönyvtáros Műhely tavaszi továbbképzése
2009. május 13.

A Mese útja
Előadó: Matusné Gáll Éva könyvtáros(Apáczai ÁMK Könyvtára, Zalaegerszeg)

Szeresd a könyvet!
Előadó: Adoryán Emese könyvtárostanár (Kontyfa Középiskola, Általános
Iskola, Óvoda és Kerületi Nevelési Tanácsadó, Bp.)

Zalai Gyermekkönyvtáros Műhely őszi továbbképzése
Vendég : Boldizsár Ildikó író, mesekutató
2008. november 20.

A Zalai Gyermekkönyvtáros Műhely tavaszi továbbképzése
Iskolai- és gyermekkönyvtárosoknak
A Mesefotel című irodalmi CD-ROM bemutatása
2007. május 10.

Biblioterápia a gyakorlatban
2006. október

Előadó: dr. Bartos Éva - FSZEK


A biblioterápiás tanfolyam egy csoportja


A tanfolyam vezetõje: Bartos Éva

A Zalai Gyermekkönyvtáros Műhely őszi továbbképzése
2006. november 18.

Előadó: Zsirainé Kulcsár Mária népi kismesterségek oktatója
(2006 november)


Kézműves foglalkozások módszertani bemutatója

Szövési technikák bemutatása a továbbképzésen

A Zalai Gyermekkönyvtáros Műhely címlistája

Deák Ferenc Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6.
Tel.: (92) 311-342/15 mell.
Oláh Rozália gyermekkönyvtár-vezető, koordinátor
Tóth Judit igazgatóhelyettes
Kustán Ágnes gyermekkönyvtáros
Kustán Jenőné gyermekkönyvtáros
Fejesné Szabó Piroska gyermekkönyvtáros
Tóth Renáta gyermekkönyvtáros
Sebestyénné Horváth Margit hálózatgondozó könyvtáros
Kustán László hálózatgondozó könyvtáros

Fejér György Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára
8360 Keszthely, Kossuth u. 2.
Tel.: (83)312-303
Magyar Szilvia gyermekkönyvtáros

Városi Könyvtár, Lenti
8960 Lenti, Templom tér 5.
Tel.: (92) 557-075

Tyukodi Enikő gyermekkönyvtáros
CzigányJudit gyermekkönyvtáros

Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár, Letenye
8868 Letenye, Szabadság tér 15.
Tel.: (93) 343-055
Molnárné Pfeiffer Edit könyvtárvezető

Halis István Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára
8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 4.
Tel.: (93) 510 - 024
Perényi Ildikó gyermekkönyvtáros
Szabó Erzsébet gyermekkönyvtáros
Buzsicsné Szabó Eszter gyermekkönyvtáros

Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény, Hévíz
8380 Hévíz, Deák tér 1.
Tel.: (83) 343-102
Takácsné Nagy Ilona könyvtáros
Kovács Veronika könyvtáros

Móra Ferenc Általános Iskola , Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár, Zalakaros
8749 Zalakaros, Liget u. 28.
Tel.: (93) 340-913, Tel./Fax.: (93) 340-367
Horváthné Nagy Elvira könyvtáros-tanító

Városi Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaszentgrót
8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 9.
Tel.: (83) 360-120
Pácsonyi Ildikó gyermekkönyvtáros

"Salla" Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola, Zalalövő
8999 Zalalövő, Szabadság tér 2.
Tel.: (92) 371-004
Kovács Mónika könyvtáros
Takács Lili könyvtáros

Apáczai ÁMK Könyvtára, Zalaegerszeg
8900 Zalaegerszeg, Apáczai tér 5.
Tel.: (92) 549-402

Czirákyné Tóth Edit intézményegység vezető
Matusné Gáll Éva ny. könyvtáros

Ambrus Adrienn könyvtáros

József Attila Városi Könyvtár, Zalaegerszeg
8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.
Tel.: (92) 315-324
Horváth Anikó gyermekkönyvtáros
Jagasicsné Bogatin Mária gyermekkönyvtáros

Zala Megyei Pedagógiai Intézet Könyvtára, Zalaegerszeg
8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 7-11.
Tel.: (92) 550-144
Bedő Sándorné könyvtárvezető

Dvojezicna Osnovna Sola I. - 1. sz. Kétnyelvű Iskola, Lendva
Lendva Sobocan - Lendava
KRANJCEVA 44. LENDAVA 9220
Tel.: (02) 575-11-07
Zágorec Csuka Judit könyvtáros

Izsák Imre ÁMK és Iskolai Könyvtár
8900 Zalaegerszeg, Szivárvány tér 3.
Tel:: (92) 511 - 927
Simonné Magyar Ágota könyvtáros